Line  
tel

Hydraulic

Hydraulics

ไฮดรอลิก (Hydraulic)เป็นระบบที่เปลี่ยนจากพลังงานของไหลเป็นพลังงานกล โดยผ่านกลไก และ กระบวนการที่สำคัญต่างๆ เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานกล เช่น ไฮดรอลิกปั๊ม, วาล์วควบคุมแรงดัน, วาล์วควบคุมทิศทาง, วาล์วควบคุมอัตราการไหลอุปกรณ์ขับเคลื่อนต่างๆ ซึ่งอุปกรณ์แต่ละส่วนก็มีคุณลักษณะและหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ ผู้ออกแบบ และ ลักษณะงานนั้นๆ

ผู้นำในการให้บริการงานด้านไฮดรอลิก (Hydraulic)

 • ออกแบบและตรวจเช็คระบบไฮดรอลิก โดยทีมงานผู้เชียวชาญ
 • ออกแบบสร้างและซ่อม กระบอกไฮดรอลิก
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิก
 • รับออกแบบและผลิต Subplate ตามความต้องการของลูกค้า
 • รับแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพในระบบไฮดรอลิก

สินค้าไฮดรอลิก (Hydraulic) ที่เราจำหน่ายมีดังต่อไปนี้

HONORCMLYUKEN

Hydraulic Pumps

เป็นอุปกรณ์ส่งน้ำมันโดยอาศัยพลังงานจากการหมุนของ มอเตอร์ไฟฟ้า หรือ เครื่องยนต์ เป็นแรงดันน้ำมัน ไฮดรอลิกเข้าสู่วงจรไฮดรอลิก เพื่อนำไปสร้างแรงดันสำหรับขับเคลื่อนอุปกรณ์ต่างๆในวงจร

ชนิดของปั๊มไฮดรอลิก

 1. เกียร์ปั๊ม (Gear pump) เป็นปั๊มที่นิยมใช้มากที่สุดในอุตสาหกรรมเนื่องจากมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน สามารถสร้างแรงดันได้มากถึง 210 bar-250 bar โดยสามารถแบ่งลักษณะตามโครงสร้างได้ 2 ชนิด คือเกียร์ปั๊มแบบเฟืองใน (Internal Gear pumps) เป็นปั๊มที่มีโครงสร้างเป็นเฟืองขบอยู่ภายในตัวเรือนปั๊ม และเกียร์ปั๊มแบบเฟืองนอก (External Gear pumps) เป็นปั๊มที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมมากที่สุด เนื่องจาก โครงสร้างไม่ซับซ้อน
 2. ปั๊มแบบใบพัด (Vane pump) เป็นปั๊มที่มีคุณสมบัติเหมาะกับงานที่ต้องการอัตราการไหลสูงแต่ต้องการ แรงดันต่ำจนถึงปานกลาง สามารถแบ่งออกเป็นลักษณะได้ดังนี้ ปั๊มแบบใบพัดชนิดค่าคงที่ (Fix displacement Vane pumps), ปั๊มแบบใบพัดชนิดปรับค่าได้ (Variable Displacement Vane pumps)
 3. ปั๊มแบบลูกสูบ (Piston pump) เป็นอีกประเภทที่นิยมใช้ เนื่องจากมีความทนทานสูง , มีอัตราการไหลให้เลือก สร้างแรงดันได้ 160 bar (ในรุ่นแรงดันปานกลาง) และ 350 bar (ในรุ่นแรงดันสูง)

More detail


Hydraulic-Valves
KOMPASSYUKEN

Hydraulic Valves

วาล์วควบคุมทิศทาง (Directional control valves) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมทิศทางของน้ำมัน เพื่อนำไปควบคุม Actuator เช่น กระบอกสูบ หรือ มอเตอร์ไฮดรอลิก ให้หยุดหรือเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการ โดยวาล์วควบคุมทิศทางสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะตามการควบคุม

 • วาล์วควบคุมทิศทางชนิดใช้ไฟฟ้าควบคุม (Solenoid control valves) เป็นวาล์วควบคุมทิศทางโดยอาศัยแรงดันไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดสนามแม่เหล็กในการดึงก้านวาล์วให้เคลื่อนที่เพื่อเปลี่ยนทิศทางของน้ำมัน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ขนาด 02,03,04,06,10 โดยการเลือกขนาดของวาล์วควบคุมทิศทาง จะขึ้นอยู่กับอัตราการไหลของปั้มเป็นหลัก
 • วาล์วควบคุมทิศทางแบบทางกล(Manual operate valves) เป็นวาล์วควบคุมทิศทางโดยอาศัยทางกลหรือกล้ามเนื้อในการเปลี่ยนตำแหน่งของก้านวาล์วเพื่อกำหนดทิศทาง ของน้ำมันไฮดรอลิก สามารถควบได้หลายวิธี เช่น แบบใช้มือโยก,แบบมือหมุน , แบบใช้ลักษณะทางกลในการกด ก้านวาล์ว ลักษณะการควบคุมแบบ Manual มักพบในงานระบบที่เคลื่อนที่ เช่น ในรถ และ เรือ เนื่องจากมีโครงสร้าง ไม่ซับซ้อน และ สะดวกในการควบคุม

More detail


HYDRAULIC-CYLINDERS

Hydraulic cylinder

logo force max

กระบอกไฮดรอลิคคือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเปลี่ยนกำลังงานความดันและความเร็วของน้ำมันไฮดรอลิกเป็นกำลังงานกลในแนวเส้นตรง เพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนอุปกรณ์ต่างๆ ในการดัน ยก ดึง หรือขับเคลื่อนชิ้นงาน กระบอกสูบจะแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ

 1. Single acting cylinder
 2. Double acting cylinder
 3. Double rod cylinder

More detail


Pressure-Control-Valves
KOMPASSYUKEN

Pressure Control Valves

วาล์วไฮดรอลิกควบคุมความดัน ทำหน้าที่ควบคุมความดันสูงสุดของระบบควบคุมการทำงานของปั๊ม และปรับความดันในวงจรต่าง ๆ ให้ได้ตามต้องการในกรณีที่มีหลายวงจร วาล์วควบคุมความดันในระบบไฮดรอลิกมีอยู่ 4 ประเภท

 1. Relief Valve
  • Remote control relief valve
  • Pilot operated relief valve
 2. Pressure reducing valve
  • Constant reduced pressure valve
  • Fixed amount reduction valve
 3. Pressure sequence valve
 4. Unload valve

More detail


Flow-Control-Valves
KOMPASSYUKEN

Flow Control Valves

วาล์วไฮดรอลิกควบคุมอัตราการไหล จะใช้ควบคุมความเร็วของลูกสูบโดยการปรับเปลี่ยนขนาดของช่องทางของวาล์วที่ให้น้ำมันไหลผ่าน เพื่อควบคุมอัตราการไหลของน้ำมันไฮดรอลิกให้มีแรงดันที่เหมาะสมกับระบบ

วาล์วปรับอัตราการไหลทางเดียว (One way flow control valve)

วาล์วปรับอัตราการไหลทางเดียว เป็นวาล์วที่มีวาล์วกันกลับอยู่ภายใน ซึ่งวาล์วกันกลับนั้นจะใช้เป็นตัวกั้นน้ำมัน เพื่อให้ก้านสูบค่อยๆเคลื่อนที่ออกช้าๆ แต่กลับด้วยความเร็วปกติ

หลักการทำงานของวาล์วปรับอัตราการไหลทางเดียว

ex-Flow-control
รูปหลักการทำงานของวาล์วปรับอัตราการไหลแบบมีวาล์วกันกลับ

เมื่อมีน้ำมันไหลเข้ามาจากทางเข้าที่ 1 ไปทางเข้าที่ 2 น้ำมันจะไหลผ่านวาล์วปรับอัตราการไหล แต่เมื่อน้ำมันไหลจากทางเข้าที่ 2 ไปทางเข้าที่ 1 น้ำมันจะดันวาล์วกันกลับให้เปิดออก ดังนั้นน้ำมันจะไหลผ่านวาล์วกันกลับหรือเช็ควาล์วได้ ทำให้น้ำมันไหลได้เป็นจำนวนมาก

More detail


Modular-Valves
KOMPASSYUKEN

Modular Valves

วาล์วไฮดรอลิกแบบวางซ้อน (Hydraulic modular valve) เป็นวาล์วที่มีลักษณะซ้อนกันเป็นชั้นๆ เพื่อใช้สำหรับพื้นที่ๆจำกัด ติดตั้งและถอดเปลี่ยนวาล์วได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถรับแรงดันได้สูงสุดถึง 25 MPa วาล์วชนิดนี้ช่วยในเรื่องการรั่วซึมของๆเหลวได้เป็นอย่างดี และวาล์วไฮดรอลิกแบบวางซ้อนดูแลรักษาตัววาล์วได้ง่าย เนื่องจากชิ้นส่วนต่างๆแยกกันออกเป็นส่วนๆ

More detail


Proportional-Valves
KOMPASSYUKEN

Proportional Valves

วาล์วควบคุมแบบสัดส่วน คือวาล์วที่ควบคุมด้วยไฟฟ้า ซึ่งการทำงานจะคล้ายกับ Solenoid valve ลักษณะการทำงานของวาล์วควบคุมแบบสัดส่วนคือ เมื่อจ่ายกระแสไฟเข้าระบบมากวาล์วก็จะเปิดมาก เมื่อจ่ายกระแสไฟเข้าระบบน้อยวาล์วก็จะเปิดน้อย กล่าวคือลักษณะการเลื่อนเปิดหรือปิดวาล์วจะแปรผันตรงกับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้าระบบ วาล์วชนิดนี้จึงเหมาะสำหรับเครื่องจักรที่ต้องการความละเอียดในการทำงานมากๆ

More detail


Servo-Valves

Servo Valves

YUKEN

วาล์วควบคุมแบบเซอร์โว จะใช้เซอร์โวมอเตอร์มีความเร็วและมีความเป็นเชิงเส้นสูงกล่าวคือมีความคงที่สม่ำเสมอในการทำงาน โดยควบคุมการเคลื่อนที่ของแกนสปูน (Spool) โดยมีการส่งสัญญาณทางไฟฟ้ากลับมาเพื่อเช็คตำแหน่งของแกนสปูน (Spool) ทำให้วาล์วชนิดนี้มีความแม่นยำในการทำงานสูง

More detail


Hydraulic-Accessories
WEINNERlogo

Hydraulic Accessories

More detail