Line  
tel

การแข่งขันเทเบิลเทนนิสสานสัมพันธ์ บริษัทในเครือ 2017

ภาพบรรยากาศบางส่วนจากกิจกรรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส และกิจกรรมสันทนาการ ของบริษัท นิวแอนด์ไฮด์ จำกัด และบริษัทในเครือ โดยมีจุดประสงค์ คือ การเชื่อมความสามัคคี และส่งเสริมการออกกำลังกาย กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 22 ก.ค. 2560 ที่ผ่านมา

การแข่งขันแบดมินตันสานสัมพันธ์ บริษัทในเครือ 2017

img5328 img5434 img5440

บริษัท นิวแอนด์ไฮด์ จำกัด ร่วมกับบริษัทในเครือ จัดการแข่งขันแบดมินตันเพื่อสร้างความสมานสามัคคี ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร และยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความรักในการออกกำลังกายของพนักงานอีกด้วย โดยการแข่งขันได้จัดขึ้นเมื่อ วัน เสาร์ ที่ 11 มี.ค. 2560 ที่ผ่านมา

Continue Reading

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม "คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ"

2 33 30

บริษัท นิวแอนด์ไฮด์ จำกัด ร่วมกับบริษัทในเครือ อาทิเช่น บ.ซีเคียวเมท จำกัด, บ.ทียูแพ็ค จำกัด, บ. สุพรีมไลน์ จำกัด ร่วมกัน จัดกิจกรรม CSR ตอบแทนสังคม และสิ่งแวดล้อม ในโครงการ "คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ" โดยร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา ณ. โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

นิวแอนด์ไฮด์ เราขอเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรธุรกิจที่ พร้อมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยสำนึกในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมของชาติ

Continue Reading