Line  
tel

Power Unit

HYPU
POWER-UNIT

Hydraulic System (ระบบไฮดรอลิก)

ชุดต้นกำลัง (Power unit) เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนระบบไฮดรอลิก ให้เป็นไปตามความต้องการ เช่น แรงดันของกระบอกสูบ, ความเร็วของกระบอกสูบ หรือ ต้องการควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงชนิดอื่นๆ โดยชุดต้นกำลัง (Power Unit) จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ไฮดรอลิกหลายๆชนิด ขึ้นอยู่กับการออกแบบ และ ลักษณะการใช้งานในแต่ละงาน

HOW TO ORDER (ตัวอย่างการเลือกรุ่น)

HYPU-40V202P4V523
MODEL
(รุ่น)
TANK CAP.
(ขนาดถัง/ลิตร)
PUMP
(ชนิดของปั้ม)
HP
(แรงมอเตอร์)
POLES
(จำนวนขดลวด)
TYPE
(ชนิด)
POWER
(ชนิดไฟฟ้า)
HYPU 40L   100L
60L   120L
80L   140L
V: Variable D.
F: Fixed D.
1P: 1HP
2P: 2HP
3P: 3HP
5P: 5HP
4:4Poles
6:6Poles
V: Vertical (ติดแนวตั้ง)
H: Herizon (ติดแนวนอน)
523: 50HZ 220V-380V
524: 50HZ 220V-440V
623: 60HZ 220V-380V
624: 60HZ 220V-440V
512: 50HZ 110V-220V
612: 60HZ 110V-220V

ชุดต้นกำลังหรือพาวเวอร์ยูนิตแบบมาตรฐาน (Standard Power unit)

ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป เหมาะสำหรับวงจรที่ไม่ซับซ้อนและมีแรงดันใช้งานอยู่ที่ 70 bar - 200 bar ประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลักในการทำงานเช่น ปั้มไฮดรอลิก, วาล์วควบคุมแรงดัน, วาล์วควบคุมทิศทาง, วาล์วควบคุมการไหล โดยชุดต้นกำลังแบบมาตรฐานจะมีขนาดของถังน้ำมันอยู่ที่ 25 ลิตร – 60 ลิตร ขึ้นอยู่กับการออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะงานนั้นๆ

1
รูปการออกแบบวงจรไฮดรอลิกในขั้นตอนการเขียน Flow diagram เป็นสัญลักษณ์ และรูปแสดงการประกอบชุดต้นกำลังหรือพาวเวอร์ยูนิต (Power Unit) ตาม Flow diagram ด้านซ้าย (ไม่ได้แสดงกระบอกไฮดรอลิก)

หน้าที่และการทำงานของอุปกรณ์บางส่วนในชุดต้นกำลังแบบมาตรฐาน (Standard Power unit)

  1. ไฮดรอลิกปั้ม (Hydraulic pump) ทำหน้าที่ดูดและส่งน้ำมันไฮดรอลิกเข้าไปในระบบ โดยปั้มแต่ละรุ่นสามารถทำแรงดันได้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวงจรการทำงานและผู้ออกแบบ
  2. กรองน้ำมันขาดูด (Suction Filter) ทำหน้าที่กรองน้ำมันไฮดรอลิกก่อนเข้าปั้ม โดยมีหน่วยวัดความละเอียด เป็น Mesh มีทั้งแบบที่เป็นตาข่ายเหล็ก และ สแตนเลส
  3. วาล์วควบคุมความดัน (Relief Valve) ทำหน้าที่ควบคุมและจำกัดแรงดันในระบบให้เป็นไปตามค่าที่ตั้งไว้
  4. วาล์วควบคุมความเร็ว (Flow control valve) ทำหน้าที่ควบคุมความเร็วของกระบอกสูบ หรือ ไฮดรอลิก มอเตอร์ สามาถแบ่งการควบคุมได้ 2 แบบ คือ แบบทางเดียว และ แบบสองทาง
  5. วาล์วกันตก (Pilot Check valve) ทำหน้าที่ Block แรงดันของน้ำมันไว้ที่กระบอกสูบ เพื่อไม่ให้กระบอกสูบ ยุบตัว กรณีที่ต้องการยก Load ค้างตำแหน่งไว้

ชุดต้นกำลังแบบขั้นสูง (Advance Power unit)

2
3
รูปแสดงชุดต้นกำลังหรือพาวเวอร์ยูนิตขึ้นสูง (Advance power unit)

ชุดต้นกำลังแบบชั้นสูง (Advance power unit) ใช้เพื่อการควบคุมที่มีความละเอียดสูงและมีแรงดันใช้งานตั้งแต่ 100 bar - 350 bar ชุดต้นกำลังขั้นสูง มักจะมีขนาดใหญ่อยู่ที่ 150 ลิตร – 400 ลิตร หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับวงจรการทำงานโดยในวงจรขั้นสูงของระบบไฮดรอลิก อุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่พบมากเช่น ถังสะสมแรงดัน (Accumulator), อุปกรณ์ระบายความร้อน (Heat exchanger), วาล์วป้องกันแรงดันเกิน (Safety valve) เป็นต้น ในบางระบบที่ต้องการๆควบคุมที่มีความแม่นยำสูง เช่น เครื่องฉีดพลาสติก เครื่องเป่าขวด อาจมีพบวาล์วควบคุมแบบ Proportional valve หรือ Servo valve อยู่ด้วย

หน้าที่และการทำงานของอุปกรณ์บางส่วนในชุดต้นกำลังแบบขั้นสูง (Advance power unit)

  1. อุปกรณ์ระบายความร้อนด้วยพัดลม (Heat Exchanger) ทำหน้าที่ลดอุณหภูมิของน้ำมันไฮดรอลิกเนื่องจากในบางวงจร น้ำมันไฮดรอลิกอาจจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลเสียกับอุปกรณ์ต่างๆในระบบได้ จึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์สำหรับระบายความร้อนของน้ำมัน โดยสามารถแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบระบายความร้อนด้วยพัดลม และ แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
  2. ถังสะสมแรงดัน (Accumulator) อุปกรณ์ชนิดนี้พบมากในระบบไฮดรอลิกที่มีขนาดใหญ่ และในระบบที่ต้องการอัตราการไหลสูง และสามารถนำไปทำหน้าที่อื่นๆในระบบให้ไฮดรอลิกได้หลายรูปแบบ เช่น ใช้สำหรับเก็บแรงดันฉุกเฉิน (Emergency), ใช้สำหรับรับแรงกระแทก (Damping), ใช้สำหรับประหยัดพลังงานในวงจร เป็นต้น
  3. ถังสะสมแรงดัน (Accumulator) สามารถแบ่งออกตามโครงสร้างหลักได้ 3 ประเภท แบบ Bladder, แบบ Diaphragm และ แบบ Piston โดยถังสะสมแรงดันทั้ง3ประเภทนี้ อาศัยแรงดันของ แก๊สไนโตรเจน (Gas nitrogen) ในการส่งแรงดันของน้ำมันเข้าสู่ระบบ
  4. กรองน้ำมันขากลับ (Return Filter) เป็นอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำมันในระบบก่อนกลับลง Tank มีหน่วยวัด ความละเอียดเป็นไมครอน (Micron) โดยปกติทั่วไปมักจะใช้ขนาดการกรองที่ 10 Micron และ 25 Micron

กระบวนการผลิตชุดต้นกำลัง (Power Unit)

4
คำนวณและออกแบบโดยวิศวกรที่มีความรู้และประสบการณ์มากกว่า20ปี
5
แบบชุดต้นกำลัง
6
การผลิตและประกอบตามมาตรฐาน ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย
7
ทดสอบระบบตามสเปคและการทำงานโดยวิศวกรก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า
8
บริการติดตั้งพร้อมทดสอบระบบให้กับลูกค้า โดยทีมงานคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญ